Konsultacija - objekto apžiūra

"Hidrogeologas" gręžinių vandenvietės, gręžinių įrengimas, vandens gręžiniai, gręžinys
"Hidrogeologas" gręžinių vandenvietės, gręžinių įrengimas, vandens gręžiniai, gręžinys

Gręžinių įrengimo darbų eiga

Darbų vietos ir būsimos gręžimo aikštelės apžiūra, darbų kiekių įvertinimas ir sąmatos patikslinimas.

Projekto parengimas

Pagal numatytą užduotį, gautą dokumentaciją, projektavimo sąlygas atliekame - projektavimo darbus, teisės aktų numatyta tvarka atliekame projektų suderinimą su atsakingomis institucijomis.

Gręžinio įrengimas

Gręžinio įrengimo darbai, gręžinio išpumpavimo darbai, hidrogeologinių parametrų nustatymas bei mėginių paėmimas vandens cheminės sudėties nustatymui.

close up photo black Android smartphone
close up photo black Android smartphone
"Hidrogeologas" vandens gręžiniai, vandens gręžinys, gręžinys, gręžinių įrengimas
"Hidrogeologas" vandens gręžiniai, vandens gręžinys, gręžinys, gręžinių įrengimas

Vandentiekio sistemos įrengimas

Giluminio siurblio įleidimo į gręžinio eksploatacinę koloną darbai ir kiti vandens tiekimo sistemos įrengimų montavimo darbai.

"Hidrogeologas" vandens gręžinių siurbliai, vandens gręžinių montavimas, giluminiai siurbliai
"Hidrogeologas" vandens gręžinių siurbliai, vandens gręžinių montavimas, giluminiai siurbliai

Gręžinio įregistravimas

"Hidrogeologas" vandens gręžinių registravimas, vandens gręžinių legalizavimas, rekognoskuotė
"Hidrogeologas" vandens gręžinių registravimas, vandens gręžinių legalizavimas, rekognoskuotė

Duomenų apie įrengtą gręžinį pateikimas Lietuvos geologijos tarnybai, duomenų įtraukimas į žemės gelmių registrą ir gręžinio paso pateikimas.