person holding pencil near laptop computer
person holding pencil near laptop computer

MB „Hidrogeologas“ atlieka šias paslaugas:

Įmonė atlieka įvairius projektavimo darbus hidrogeologijos srityje. Mes projektuojame požeminio vandens gręžinius, geoterminius gręžinius ir mineralinio vandens gręžinius.

Mes atliekame įvairius darbus hidrogeologijos srityje. Mūsų įmonė gali įrengti požeminio vandens gręžinius ir mineralinio vandens gręžinius.

Mes gręžiame geoterminius gręžinius ir įrengiame geoterminių gręžinių sistemas.

"Hidrogeologas" gręžinių įrengimas, vandens gręžiniai, gręžinys, gręžimo technika, gręžimo agregatas
"Hidrogeologas" gręžinių įrengimas, vandens gręžiniai, gręžinys, gręžimo technika, gręžimo agregatas
"Hidrogeologas"  geoterminiai gręžiniai, geoterminis šildymas, geoterminių gręžinių įrengimas
"Hidrogeologas"  geoterminiai gręžiniai, geoterminis šildymas, geoterminių gręžinių įrengimas
"Hidrogeologas" gręžinių likvidavimas, gręžinių taisymas, gręžinių likvidavimo projektai
"Hidrogeologas" gręžinių likvidavimas, gręžinių taisymas, gręžinių likvidavimo projektai

Mes atliekame požeminio vandens gręžinių, geoterminių gręžinių likvidavimą, parengiame likvidavimo projektus ir suderiname dokumentaciją.

"Hidrogeologas" fontanuojančių gręžinių įrengimas, fontanuojantis gręžinys, arteziniai gręžiniai
"Hidrogeologas" fontanuojančių gręžinių įrengimas, fontanuojantis gręžinys, arteziniai gręžiniai

Mes registruojame požeminio vandens gręžinius, geoterminius gręžinius ir galime padėti legalizuoti gręžinius. Atliekame gręžinių įdentifikaciją/rekognoskuotę.

"Hidrogeologas" gręžinių įrengimas, gręžinių remontas, gręžinių taisymas, gręžinių priežiūra
"Hidrogeologas" gręžinių įrengimas, gręžinių remontas, gręžinių taisymas, gręžinių priežiūra

Mes atliekame gręžinių patikrą, galime nustatyti gręžinių gedimus specialia filmavimo įranga, atliekame gręžinių remonto darbus.